2013

SAMI 50 år!

Hela 50 år har redan gått sedan SAMI såg dagens ljus och här har vi samlat både stora och små händelser på vägen fram till idag. Vad minns du från de gångna åren? Kommentera gärna på tidslinjen eller hör av dig till oss på pr@sami.se så publicerar vi – alla minnen är välkomna!

2012

Styrelseordförande genom tiderna

Genom åren har SAMI:s styrelse sett ett antal olika ordföranden:
 • Gustaf Montelius (1962-1963)
 • Freddy Andersson (1963-1971)
 • Thorleif Warmboe (1971-1977)
 • Yngve Åkerberg (1977-1983)
 • Helge Almquist (1983-1993)
 • Hans Lindström (1993-1995)
 • Roland Amlén (1995-2000)
 • Tomas Bolme (2000-2006)
 • Jan Granvik (2006-nuvarande)
2010

Storan läggs ner

Efter sju år i Göteborg lämnar SAMI Stora Teatern. I slutet av februari beslutade bolagets styrelse att helt avveckla verksamheten i Storan Evenemang & Konferens AB. Orsaken var att företaget dragits med stora förluster p g a den höga hyreskostnaden för Stora Teatern och att tvisten som SAMI hade med fastighetsägaren Kigab inte kunnat nå en lösning.

2010

SAMI:s senaste webplats

För ett par år sedan gjordes SAMI:s webplats om rejält och ser i stort sett likadan ut idag, bortsett från en omdesign av förstasidan förra året. Ta mig till nutidens sami.se ››

2010

SAMI tecknar avtal med Tyskland

Tyskland hade tidigare ett system som innebar ett mycket krävande administrativt arbete – för både svenska artister/musiker och för SAMI – med att hämta in skivkontrakt och royaltystatement. I och med systemsskiftet kan fördelningen baseras på vad som verkligen spelats i Tyskland, och SAMI kan framställa krav buy cialis online för bakgrunds- och studiomusiker som saknar royaltyavtal.

Läs mer i artikel från SAMI:s nyhetsbrev ››

2010

Intermezzo

Medlemstidningen Intermezzo genomgick många olika utseenden innan den till slut gick i graven 2010, då ett elektroniskt nyhetsbrev tog över istället.

2010

Musiksverige grundas

SAMI är en av grundarna till Musiksverige – intresseorganisationen som kommunicerar och driver den samlade musikbranschens frågor. De företräder artister, kompositörer, textförfattare, musiker, managers, producenter, skivbolag och musikförläggare i Sverige och har till uppgift att ge den svenska musiken bästa möjliga förutsättningar att skapas, utvecklas och spridas. Musiksverige har tre fokusområden: upphovsrätt, musikexport och utbildningsfrågor.

Läs mer i artikel från SAMI:s nyhetsbrev ››

 

2009

Nytt rekord för SAMI-utbetalningar

2009 sprängdes en magisk gräns när SAMI för första gången betalade ut över 100 miljoner kronor ut i SAMI-pengar till musiker och artister!

Musiker och artister fick dela på drygt 100 miljoner kronor från SAMI (Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation) under 2009. Trots rekordutbetalningar stärktes likviditeten kraftigt och en mängd nya avtal tecknades med andra länder. Utbetalningarna till musiker och artister ökade med 27% jämfört med året innan. Trots de stora utbetalningarna stärktes SAMI:s likviditet dessutom med 25,3 miljoner kronor.
De internationella intäkterna uppgick till 38,3 miljoner kronor, en ökning med 25% jämfört med året innan. Nya avtal tecknades med Estland, Lettland, Litauen, Portugal och Rumänien.

Läs mer i pressmeddelande från 2009 ››

2009

Kulturskaparna

Initiativet till Kulturskaparna togs sommaren 2009 genom Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd, KLYS. Den 23 juni 2009 beslutade 25 kulturskaparorganisationer vid ett stormöte att ett samarbete på upphovsrättsområdet skulle inledas. Alla de medverkande organisationerna har tillsammans diskuterat fram riktlinjer för det nya nätverket. SAMI är en av dessa organisationer.

Arbetet i Kulturskaparna bedrivs i olika arbetsgrupper med en samordnande styrgrupp. En storgrupp med representanter från alla ingående organisationer träffas löpande, ca en gång i månaden, för att driva arbetet framåt. Nätverket representeras utåt av talespersoner från skilda konstområden.

Läs mer om Kulturskaparna ›› 

2008

Lansering av MinaSidor på sami.se

På MinaSidor kan alla SAMI-anslutna logga in och kontrollera vilka inspelningar som finns registrerade, samt kontrollera och uppdatera personliga uppgifter. Tjänsten lanserades i slutet av 2008 och arbetet med att utveckla och förbättra den pågår kontinuerligt. Numera kan man också följa utbetalningar och få information om vad SAMI-pengarna består av och från vilket land ersättningen kommer.

Till MinaSidor ››

2008

Studios och replokaler

Under 2008 gjordes följande i SAMI:s studios och replokaler på Döbelnsgatan:

 • 700 bokningar av studio/replokal
 • ca 50 CD-produktioner
 • ca 25 demoinspelningar
 • Flyglarna stämdes 60 gånger
 • Det dracks 20.000 koppar kaffe.
2007

Hemsidan får en ansiktslyftning

2006

Vad spelades 2006?

 • Du är min man med Helen Sjöholm och Benny Anderssons orkester (släpptes 2004) låg etta på  Svensktoppen – i orkestern medverkade Carl Jakobsson på tuba, Göran Arnberg på keyboard, Jan Anders Ernlund på kontrabas, Jan Bengtson på flöjt, Jörgen Stenberg på slagverk, Kalle Moraeus på gitarr, Lars Rudolfsson på dragspel, Leif Göras på violin, Leif Lindvall på trumpet, Nicke Göthe på violin, Olle Moraeus på violin, Per Erik Moraeus på violin och Pär Grebacken på saxofon.
 • Carola Häggkvists låt Evighet vann svenska melodifestivalsfinalen och finska Lordis låt Hard Rock Hallelujah vann Eurovision Song Contest i Olympiahallen i Aten.
 • Il Divo spelade i Globen i Stockholm och på Scandinavium i Göteborg.
 • 1.951 gitarrister spelar Jimi Hendrix-låten Hey Joe tillsammans på stadens torg i Wrocław, och slog världsrekord.
 • Den 18-årige svenske cellisten Andreas Brantelid vann finalen i Europeiska radiounionens tävling för unga musiker i Wien.
 • Svenska kyrkans psalmbok Psalmer i 2000-talet togs i bruk.
 • Stockholmsoperans engångsstipendium till hovsångerskan Birgit Nilssons minne, på 50 000 SEK, delades ut till Emma Vetter.
 • En domstol i Aust-Agder i Norge dömde en 50-årig man till 18 månaders fängelse för att ha spelat hög rock om nätterna.
 • Visfestivalen i Västervik hölls för 41:a gången.
 • Finalen av Idol 2006 vanns av Markus Fagervall med powerballaden Everything Changes.
 • I Helsingborg gav duon Nina & Kim sin sista konsert.

2006

Ny VD på SAMI: Stefan Lagrell

Under SAMI:s 50 år har man bara haft fyra personer på VD-posten. 2006 tillträdde nuvarande VD Stefan Lagrell, som tidigare var VD på dotterbolaget Nalen Evenemang & Konferens AB.

2004

MI-Seven

Tre år efter att PrimeSounds förvärvats avyttrades bolaget och vid försäljningen erhölls 40% av aktierna i MI-SevenAB, som hade sitt säte i Malmö. Verksamheten i MI-Seven bestod av försäljning och distribution av produkter lämpade för musikproduktion. MI-Seven försattes i konkurs på begäran av huvudägaren sommaren 2009.

2003

Stockholm Jazz Festival

SAMI gick, tillsammans med Industrifonden, in som delägare i Stockholm International Jazz & Blues Festival AB, en av världens äldsta festivaler och ett av Stockholms största arrangemang. SAMI förvärvade 25% av aktierna.

2007 förvärvade SAMI ytterligare 25% och festivalen ägdes därmed till 50% av SAMI, och 50% av Industrifonden. 2008 avyttrade SAMI sitt totala aktieinnehav i i bolaget.

 

2003

SAMI tar över Storan

Stora Teatern i Göteborg hade stått tom i närmare tio år när SAMI skrev på hyresavtalet i mars 2003. Efter renovering och anpassningar av fastigheten fanns snart alla möjligheter till en bred verksamhet med rockkonserter, konferenser och föredrag. I september hölls en återinvigning där Håkan Hellström stod på taket och spelade inför 10 000-tals åskådare.

2002

Statistiskt nedslag i 2000-talet

 • Insamlade medel för offentligt framförande: 68.659.336 kr
 • Antal avtal och musiklicenser vid slutet av året: 24.197 st
 • Ersättningen från utlandet ökade med 69,2% från föregående år
 • Antal utväxlingsavtal (A-avtal) med systerorganisationer utomlands: 10 st
2001

SCAPR

SCAPR – The Societies’ Council for the Collective Management of Performers’ Rights – är en samarbetsorganisation som arbetar för att utveckla förbindelserna mellan utövarsällskap internationellt. SAMI var med redan på det första mötet 1986 i Wien och var sedan också med och grundade den officiella organisationen 2001, då SAMI:s VD även valdes till ordförandeposten. SCAPR samlar idag 48 utövarsällskap världen över och är ett forum för utbyte av nationella erfarenheter av rättighetsförvaltning, insamling och distribution av ersättningar. SCAPR-sällskapen har gemensamt formulerat ett antal rekommendationer, ”Code of conduct”, avseende kollektiv förvaltning av rättigheter och även tagit fram modellavtal, allt i syfte att underlätta och effektivisera utbytet av ersättningar över gränserna.

Läs mer om SCAPR ››

 

2001

PrimeSounds

PrimeSounds jobbade med försäljning och produktion av ljudsamples och ljudeffekter. Bolaget, som hade en ljuddatabas som omfattade 35.000 ljud och kunder i alla världsdelar, förvärvades 2001.

2000

Digfi ser dagens ljus

Dotterbolaget SAMIDigfi AB startades med uppgift att erbjuda rättighetshavare hjälp med publicering och försäljning av sina produktioner på Internet.

Verksamheten överläts till Svenska Musikerförbundet 2008.

1999

YF-produktioner på Nalen

YF-avdelningen fick i uppdrag att producera och arrangera serier och temakvällar, inom olika genreområden, på Nalen. Det blev t ex jazzklubben Ronnies Room, klubb SEKT och konsertserier med Stockholms Kammarmusikförening.

1999

Nya ersättningsområden

Upphovsmän till musikaliska verk och utövare som medverkar på musikfonogram får rätt till ersättning av statsmedel vid biblioteksutlåning av fonogram – s k fonogramersättning eller biblioteksersättning.

Upphovsmän, producenter och utövare får också rätt till ersättning vid tillverkning och införsel av anordningar för ljud- eller bildupptagning – s k kassettersättning, eller PKE (Privatkopieringsersättning). Det är tillverkare och importörer av tomma band, kassetter, CD-skivor etc som betalar ersättningen. Idag omfattar ersättningen även hårddiskar och USB-minnen.

1998

Avtal för privat lokalradio

Den 1 januari 1998 trädde avtalet för privat lokalradio, det s k Reklamradioavtalet, i kraft. Avtalet tecknades med Radioutgivarföreningen och innebär att radioföretagen ska erlägga en viss procentsats av sina bruttointäkter från reklamförsäljning, dock lägst en viss minimiersättning till SAMI/IFPI. IFPI står för insamlingen av ersättningen.

1998

Hemsidan hottas upp

Redan efter ett par år fick hemsidan en ny het design.