2009

Nytt rekord för SAMI-utbetalningar

2009 sprängdes en magisk gräns när SAMI för första gången betalade ut över 100 miljoner kronor ut i SAMI-pengar till musiker och artister!

Musiker och artister fick dela på drygt 100 miljoner kronor från SAMI (Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation) under 2009. Trots rekordutbetalningar stärktes likviditeten kraftigt och en mängd nya avtal tecknades med andra länder. Utbetalningarna till musiker och artister ökade med 27% jämfört med året innan. Trots de stora utbetalningarna stärktes SAMI:s likviditet dessutom med 25,3 miljoner kronor.
De internationella intäkterna uppgick till 38,3 miljoner kronor, en ökning med 25% jämfört med året innan. Nya avtal tecknades med Estland, Lettland, Litauen, Portugal och Rumänien.

Läs mer i pressmeddelande från 2009 ››