2010

Storan läggs ner

Efter sju år i Göteborg lämnar SAMI Stora Teatern. I slutet av februari beslutade bolagets styrelse att helt avveckla verksamheten i Storan Evenemang & Konferens AB. Orsaken var att företaget dragits med stora förluster p g a den höga hyreskostnaden för Stora Teatern och att tvisten som SAMI hade med fastighetsägaren Kigab inte kunnat nå en lösning.