2000

Digfi ser dagens ljus

Dotterbolaget SAMIDigfi AB startades med uppgift att erbjuda rättighetshavare hjälp med publicering och försäljning av sina produktioner på Internet.

Verksamheten överläts till Svenska Musikerförbundet 2008.