2010

SAMI tecknar avtal med Tyskland

Tyskland hade tidigare ett system som innebar ett mycket krävande administrativt arbete – för både svenska artister/musiker och för SAMI – med att hämta in skivkontrakt och royaltystatement. I och med systemsskiftet kan fördelningen baseras på vad som verkligen spelats i Tyskland, och SAMI kan framställa krav buy cialis online för bakgrunds- och studiomusiker som saknar royaltyavtal.

Läs mer i artikel från SAMI:s nyhetsbrev ››