2012

Avtal med USA – undertecknat och klart!

Avtalet undertecknades i slutet av maj 2012 och föregicks av långa förhandlingar då insamlingsområdena för utövare i USA och de amerikanska systemen för fördelning och distribution av ersättningar skiljer sig från vad som gäller i Sverige och övriga Europa. Därför var det extra roligt när man till slut hittade lösningar som gjorde utväxling av ersättningar möjligt mellan Sverige och USA.

Läs mer i artikel från SAMI:s nyhetsbrev ››