2001

PrimeSounds

PrimeSounds jobbade med försäljning och produktion av ljudsamples och ljudeffekter. Bolaget, som hade en ljuddatabas som omfattade 35.000 ljud och kunder i alla världsdelar, förvärvades 2001.