2003

Stockholm Jazz Festival

SAMI gick, tillsammans med Industrifonden, in som delägare i Stockholm International Jazz & Blues Festival AB, en av världens äldsta festivaler och ett av Stockholms största arrangemang. SAMI förvärvade 25% av aktierna.

2007 förvärvade SAMI ytterligare 25% och festivalen ägdes därmed till 50% av SAMI, och 50% av Industrifonden. 2008 avyttrade SAMI sitt totala aktieinnehav i i bolaget.