2004

MI-Seven

Tre år efter att PrimeSounds förvärvats avyttrades bolaget och vid försäljningen erhölls 40% av aktierna i MI-SevenAB, som hade sitt säte i Malmö. Verksamheten i MI-Seven bestod av försäljning och distribution av produkter lämpade för musikproduktion. MI-Seven försattes i konkurs på begäran av huvudägaren sommaren 2009.