2009

Kulturskaparna

Initiativet till Kulturskaparna togs sommaren 2009 genom Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd, KLYS. Den 23 juni 2009 beslutade 25 kulturskaparorganisationer vid ett stormöte att ett samarbete på upphovsrättsområdet skulle inledas. Alla de medverkande organisationerna har tillsammans diskuterat fram riktlinjer för det nya nätverket. SAMI är en av dessa organisationer.

Arbetet i Kulturskaparna bedrivs i olika arbetsgrupper med en samordnande styrgrupp. En storgrupp med representanter från alla ingående organisationer träffas löpande, ca en gång i månaden, för att driva arbetet framåt. Nätverket representeras utåt av talespersoner från skilda konstområden.

Läs mer om Kulturskaparna ››