2002

Statistiskt nedslag i 2000-talet

  • Insamlade medel för offentligt framförande: 68.659.336 kr
  • Antal avtal och musiklicenser vid slutet av året: 24.197 st
  • Ersättningen från utlandet ökade med 69,2% från föregående år
  • Antal utväxlingsavtal (A-avtal) med systerorganisationer utomlands: 10 st