2001

SCAPR

SCAPR – The Societies’ Council for the Collective Management of Performers’ Rights – är en samarbetsorganisation som arbetar för att utveckla förbindelserna mellan utövarsällskap internationellt. SAMI var med redan på det första mötet 1986 i Wien och var sedan också med och grundade den officiella organisationen 2001, då SAMI:s VD även valdes till ordförandeposten. SCAPR samlar idag 48 utövarsällskap världen över och är ett forum för utbyte av nationella erfarenheter av rättighetsförvaltning, insamling och distribution av ersättningar. SCAPR-sällskapen har gemensamt formulerat ett antal rekommendationer, ”Code of conduct”, avseende kollektiv förvaltning av rättigheter och även tagit fram modellavtal, allt i syfte att underlätta och effektivisera utbytet av ersättningar över gränserna.

Läs mer om SCAPR ››