1984

Ny VD

Efter hela 15 år med Sven Gref på VD-posten tog Yngve Åkerberg över och blev ny VD 1984.

1982

Copyswede

Copyswede startades 1982 då SAMI var en av många initiativtagare. I dag står fjorton kulturskaparorganisationer, som företräder svenska upphovsmän och utövande konstnärer, bakom Copyswede. De licensierar vidareanvändning av TV- och radioprogram och administrerar också det svenska kompensationssystemet för privatkopiering.

Läs mer om Copyswede ››

 

1982

Utbetalningar

Utbetalningarnas storlek varierar av många olika skäl från år till år. Det kan exempelvis bero på att ersättning från utlandet blir försenat ett eller flera år och sedan kommer retroaktivt för flera år samtidigt, stora avtal som tillkommer eller sagts upp, sänkt ersättning från vissa områden som t ex PKE, etc.

Men på det stora hela går trenden uppåt och här är några exempel på hur mycket SAMI betalat ut till medlemmar och anslutna sedan åttiotalet:

 • 1982 – 5.601.562 kr
 • 1992 – 35.877.764 kr
 • 2002 – 42.876.687 kr
 • 2012 – 84.884.286 kr
1979

YF-arr

Kategori YF
1978

Kostymen blev för trång

Efter bara några år blev lokalerna på Karlbergsvägen för trånga och flyttlasset gick till Tegnérgatan 35, och ännu en kontoriserad lägenhet.

1976

Egen kupé

På Karlbergsvägen 48 hyrde SAMI in sig i ett lägenhetskontor – första egna kupén!

1974

Vad spelades 1974?

 • ABBA:s låt Waterloo låg etta på Svensktoppen – förutom Agneta, Anni-Frid, Björn och Benny medverkade även Christer Eklund på saxofon, Jan Schaffer på gitarr, Ola Brunkert på trummor, Rutger Gunnarsson på elbas och Ulf Andersson på saxofon.
 • Waterloo vinner också den svenska uttagningen till Eurovision Song Contest OCH tar hem segern i Brighton.
 • Melodin Hooked on a Feeling av Björn Skifs och Blue Swede blir första svenska artist-grupp att toppa singellistan i USA.
 • Lill-Babs spelar Annie Get Your Gun i Scandinavium i Göteborg.
 • Den grekiske tonsättaren Mikis Theodorakis besöker Stockholm till urpremiären av sångspelet Mina sånger ska leva där bland andra Arja Saijonmaa deltar.
 • Queen uppträder för första gången i Sverige, på Göteborg konserthus.
 • Eva Norberg ger julsånger Away in a Manger text på svenska, som Ej upplysta gårdar.

 

1969

SAMI får en VD

De första åren hade SAMI vare sig egna kontorslokaler eller någon anställd personal, det var styrelsens ledamöter som skötte allt arbete. Först 1969 anställdes Sven Gref på heltid som SAMI:s förste verkställande direktör.

1968

Sveriges Radio-avtalet

När SAMI och IFPI så skulle börja samla in upphovsrättsliga medel från Sveriges Radio visade det sig att de avvisade kraven och ersättningens storlek måste avgöras i domstol. En process som varade i nästan fem år i tre instanser, Rådhusrätten, Svea Hovrätt och till sist i Högsta Domstolen. Sveriges Radio protesterade inte mot själva betalningsskyldigheten utan ersättningsbeloppets storlek, och hävdade att 3 kr/minut borde vara ett skäligt ersättningsbelopp medan SAMI/IFPI begärt ett genomsnittspris på 30,67 kr/minut.

Det slutliga avgörandet kom i Högsta Domstolen den 22 mars 1968 och ersättningen sattes till 10 kr/minut. Minutersättningen har sedan dess skrivits upp varje år enligt en fastställd indexregel.

 

1964

Yrkesfrämjande verksamhet

Vid 1964 års ordinarie föreningsstämma fastställdes bl a att ”av det årliga ersättningsbeloppet skall 10% avsättas till en särskild fond. Dessa pengar skall användas till sång- och musikfrämjande ändamål”. Detta kom att kallas yrkesfrämjande verksamhet, eller YF rätt och slätt.

Från början hade SAMI inga egna lokaler för repetitions- och förberedelsearbete xterracyprus.com och YF:s omfattning var av naturliga skäl ganska blygsam. De allra första projekten rörde sig om ett slags vidareutbildningsinternat för orkestermusiker från hela landet. Så småningom även genomfördes också årliga sommarkurser för sångare, och man medverkade till olika seminarier och symposier. 1971 började ett försök som gick ut på att ge musikhögskolornas avgångselever en möjlighet att praktisera i en stor professionell symfoniorkester, vilket så småningom ledde till SAMI:s praktikantverksamhet.

1963

KLYS

KLYS bildades 1959 i syfte att öka konstnärligt yrkesverksammas fackliga och kulturpolitiska slagkraft. KLYS företräder 15 medlemsorganisationer inom områdena ord, ton, scen/film och bild/form. Alla anslutna organisationer är självständiga och KLYS verksamhet bygger på enigheten mellan dem. SAMI är medlem i KLYS.

Läs mer om KLYS ›› 

1963

Vad spelades 1963?

 • Mest populära låt på Svensktoppen var Spel-Olles gånglåt med Trio med Bumba. (I december utbröt artiststrejk i Sverige vilket fick till följd att Svensktoppen lades ned, sannolikt till följd av att inga nya låtar producerades under det att strejken pågick. Strejken upphörde våren 1964, Svensktoppen kom dock tillbaka först i slutet av juni 1964.)
 • Vinnare i den svenska uttagningen till Eurovision Song Contest var Monica Zetterlund och Carli Tornehave med sången En gång i Stockholm.
 • Brittiska popgruppen The Beatles släppte sitt första album, Please, Please Me och medverkade i TV-programmet Drop-In i Sveriges Radio-TV utan att väcka större uppmärksamhet. Lill-Babs som också var med i programmet fick skriva autografer till grabbarna som skulle bli världens största popmusiker.
 • Den svenska musikgruppen Hep Stars bildades.

Försätt dig i den rätta stämningen från 1963 – lyssna på några av hitlåtarna från året då SAMI kom till:

1963

Hallå världen!

SAMI såg dagens ljus och den allra första ordinarie föreningsstämman hölls den 28 maj 1963.

Bakgrunden var en ny upphovsrättslag som trädde i kraft den 1 juli 1961. Den gav artister och musiker ett efterlängtad skydd, och radio-/TV-företagen fick betalningsskyldighet när grammofonskivor/fonogram spelades i program-verksamheten. Även den s k Romkonventionen kom till 1961 och när Sverige anslöt sig till denna omfattades inte bara svenska inspelningar, utan också alla inspelningar från de länder som undertecknat konventionen. Det behövdes en organisation som kunde samla alla rättighetshavare som omfattades av ersättningsrätten lagen föreskrev. 1962 kom Musikerförbundets och Teaterförbundets medlemmar därför överens om att bilda föreningen Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation – SAMI. Häpp!

 

1963

SAMI flyttar in

Första kontoret – Regeringsgatan 111, inhysta hos Musikerförbundet.